Yükselen Burç Nedir? Yükselen Burcun Önemi

cosmos-astroloji-yukselen-burclar-asc-burcu-dsc-burcu-nedir-1evdeki-gezegenler-yukselen-burctaki-gezegenler

Astrologlar bir haritayı incelerken, kişinin doğum anında Doğu ufkunda yükselmekte olan burca özel bir önem verirler. Biz kendimizi tek bir burç gibi düşünsek de, aslında astrolojik haritamızda 12 burç, değişik vurgularla yer alırlar. Doğum anımızda ufukta yükselmekte olan burç, diğer adıyla yükselen burç bizim ilişkilerimizde takındığımız tavırları ve çevremizle ilişkimizi büyük oranda şekillendirir. Yükselen burç aynı zamanda bebeklik ve erken çocukluk (buluğ çağı öncesi gibi) döneminde hangi çevresel şartlar içinde olduğumuzu da açıklar.

Bunu bir örnekle açıklayalım. Örneğin; Koç ve Yengeç birbirinden çok farklı hatta uyumsuz karakterde burçlardır. Haritasında Koç burcu yükselen birisi çevre ile ilişkilerinde daha atak, canlı, direkt ve daha saldırgan bir tutum izler. Muhtemelen bu özellikler aslında, onun küçükken yetiştirilme tarzında ve çevresinde yaşananlarla ilişkilidir. Örneğin; belki küçükken ev içinde daha fazla rekabet, kavga, mücadele ve hayatta kalma çabası vurgulanmış ve çocuk da küçük yaşından itibaren kendisi de böyle bir bakış açısı edinmiştir. Yükselen Yengeç çevreye aşırı duyarlı, kolay etkilenen, duyguları ile hareket eden, başkalarını kollayan ve güven arayan bir yapıdadır. Koç gibi cesur davranamaz ancak sezgilerini kullanır. Muhtemelen haritasında Yengeç burcu yükselen kişinin erken çocukluk yaşamında ailenin büyüklüğü, annenin ve ailenin hikayesi, korunma güdüsü çok daha fazla vurgulanıyor olabilir ve bu nedenle kişi böyle bir korunma atmosferi içinde kalmayı, gizlenmeyi kendine alışkanlık haline getirmiş olabilir. 

Yükselen burç bizim hayata bakış açımızı anlatır. Olayları nasıl değerlendiriyor ve onlara ne anlamlar yüklüyoruz, bu yükselen burcumuzla yakından ilişkilidir. Çünkü diğer burçların hangi evlerde kaldığı da yine yükselen burcumuzun ne olduğuna bağlı olarak değişir. Çünkü yükselen burç her zaman birinci evdir, ondan sonra gelen burçlar sırasıyla diğer evlere yerleşirler. Örneğin; Yay burcunun yükseldiğini düşünelim. Bu durumda astrolojik haritamızda 1. evde Yay vardır. Yay’dan sonra gelen Oğlak burcu 2. eve, ardından gelen Kova 3. eve, Balık 4. eve ve bu şekilde yerleşecektir ve her bir burç, bulunduğu evle ilgili konularda hayata bakış açımızı şekillendirecektir. Örneğin; Yay yükselen bir kişi çevresiyle ilişkisinde bağımsızlığını vurgulayan, maceracı ve spontan ve sorumluluklardan uzak kalmak isteyen bir yapıdadır. Ancak para ve yetenekler evi olan 2. evde Oğlak burcu olması, bu kişinin hayatının belirli bir döneminde, şartlar gereği para kazanmak ve gelirlerini arttırmak için çok daha sıkı çalışması gerekeceğini, çok çalışma isteyeceğini ve bu konuda hırs yapacağını da gösterir. Kısaca söylemek gerekirse, yükselen burç bizim hayata bakış açımızı ve çevremizle ilişkimizi gösterirken, hayatın tüm alanları ile de (para, aile, aşk, sağlık, düzen gibi) nasıl bir ilişki içine gireceğimizi gösterecektir. Bu bir bakıma, “yükselen burç hayatımızın temel kodlarını gösteren bir şifre gibidir” denebilir.

Yükselen burç, 1. ev, bedenle de yakından ilgiliş olduğu için hem sağlığımızla ilgili konuları hem de fiziksel özellikleri de etkileyebilir. Kuşkusuz her kişinin kendi ailesinden ya da ırkından getirdiği genetik eğilimler önceliklidir ancak belirli burçlar belirli fiziksel eğilimlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırırlar. Örneğin; su elementi burçları, Yengeç, Akrep ve Balık, eğer aile geçmişinde mavi göz kapasitesi varsa, kişinin de mavi gözde olmasını kolaylaştırabilir. Belki bu kişinin dedesi mavi gözlü iken, anne babası kahverengi gözlü olsa bile bu özelliğin onda yeniden ortaya çıkmasına neden olabilir. Burçların getirdiği bazı temel fiziksel karakteristikleri daha sonra tek tek yer vereceğiz.

Yükselen burç kişinin genel talihi, kişiliği ve yetenekleri hakkında da bilgi verir. Örneğin; Yengeç burcu yükselen bir kişinin hayatında annesi, ailevi değerler çok daha önemli yer tutarken, yükselen burcu İkizler olan bir kişinin hayatında kardeşler, yakın çevre ve zeka ile ile ilgili konular öne çıkabilir. Benzer biçimde yükselen burcu Akrep olan bir kişinin hayatında genellikle ölüm kalım getiren mücadeleler ve değişim arzusu dikkat çekecektir. Başka bir örnek vermek gerekirse, yükselen burcu Yay olan bir kişinin hayatında yabancıların yeri, yurtdışı ile ilgili konular ve yolculuklar büyük bir rol oynayabilecektir.

Yükselen burç adeta bir maske gibidir. Bizim gerçek özümüzü başta Güneş, Ay ve içsel gezegenler anlatırken, yükselen burcumuz bu özelliklerimizi nasıl ortaya koyabileceğimizi gösterecektir. Bir bakıma yükselen burç bir araç gibi, kişinin ulaşmak istediği hedeflere götüren bir vasıta gibidir. Yine bir örnek verelim. Bir kişinin astrolojik haritasında Yengeç ve Boğa gibi daha muhafazakar, temkinli, güvenliğe önem veren göstergeler olsun, ancak bunun yanında yükselen burç ise Koç olsun. Bu durumda kişi kendi içinde sağlamcı ve temkinli olmak istese bile, yine de hayatla olan temasında ve kendisini ortaya koyma biçiminde girişken, risk alan bir yapıda olacaktır. Bir başka deyişle kişi risk alarak ve cesaret göstererek kendisini güven altına almak isteyecek, bu yönde bilinçli bir şekilde çaba sarf edecektir.

Yükselen burç yakın çevremizle nasıl bir uyum ve adaptasyon içinde olduğumuzu da gösterir ve özellikle birebir ilişkilerde karşımızdaki kişilerin tutumlarını ya da bizim nasıl yakın ilişkilere çekildiğimizi de anlatır. Herhangi bir burç yükseldiğinde, onun karşıt burcu da ister istemez önem kazanır ve bu burç ikili ilişkileri, evlilik ve anlaşmaları, çatışmaları gösteren 7. eve yerleşir. Örneğin; yükselen burcu Kova olan bir kişinin ilişkiler ve anlaşmalar evinde otomatik olarak Aslan burcu yer alacaktır. Bu durumda Kova yükselen kişi karşısında sıcakkanlı, yaratıcı ve güçlü kişiler/partnerler (sevgili, eş, ortak)arayacaktır. Hatta bu evde bulunan burç (ve gezegenler) evleneceği eşinin özelliklerini de gösterir. Sırayla söylemek gerekirse, Koç yükselenin karşısında Terazi alçalan burçtur, Boğa’nın Akrep, İkizler’in Yay, Yengeç’in Oğlak, Aslan’ın Kova, Başak’ın Balık, Terazi’nin Koç, Akrep’in Boğa, Yay’ın İkizler, Oğlak’ın Yengeç, Kova’nın Aslan, Balık’ın karşıt burcunda Başak vardır. (Yükselen burcun karşısındaki bu burca “alçalan burç” adı verilir, Haritanın batı ufkundaki o günün gün batımını gösteren burçtur.)

Bu gözle bakınca yükselen burç bizim yakın ilişkilerimizi, ilişkilerdeki tutumumuzu, nasıl bir işbirliği aradığımızı da anlatır. Şimdi kısaca yükselen burçların hayata bakış açılarında neler getirdiğini bazı kısa ifadelerle görelim:

Yükselen Koç yakın çevresi üzerinde etkin olmak ve fethetmek ister..

Yükselen Boğa yakın çevresini hissetmek ve bedensel olarak tatmin olmak ister..

Yükselen İkizler yakın çevresini öğrenmek, merakını gidermek ve iletişim içinde olmak ister..

Yükselen Yengeç çevresini korumak, kollamak, annelik yapmak ister..

Yükselen Aslan dikkat çekmek ve kendini sergilemek ister..

Yükselen Başak çevresini düzene koymak ve pratik hizmet getirmek ister..

Yükselen Terazi denge ve uyum içinde olmak, ortaklıklar kurmak ister..

Yükselen Akrep çevresini kontrol etmek ve yakın duygusal bağlar kurmak ister..

Yükselen Yay çevresini keşfedeceği heyecanlı bir yer olarak görmek ve hareket etmek ister..

Yükselen Oğlak başkalarına düzen, kural ve disiplin getirmek ister..

Yükselen Kova bireyselliğini ve özgürlüğünü vurgulamak, bağımsız kalmak ister..

Yükselen Balık çevresinin etkisi altında fedakarlık yapmak ve kendisini çevresine adamak ister..

Yükselen burçta yer alan gezegenler

Eğer doğum haritanızda yükselen burcunuzda herhangi bir gezegen varsa, bu gezegenin karakteristikleri de, çevreye bakışınızı, kişiliğinizi ve kendinizi nasıl ortaya koyduğunuzu etkileyecektir. Bu durumda, burcun özellikleri ile, gezegenin işlevleri içiçe geçmiş olur.

Örneğin; haritanızda kendi özburcunuz yükseliyor olabilir (sabah erken saatte, Güneş yükselirken doğanlar) bu durumda yükselen burçta yani birinci evinizde Güneş olacaktır. Kuşkusuz bunu bilebilmeniz için, doğum anı haritanızı bilmeniz de gerekir.

Eğer yükselen burçta (1.EVDE) Güneş varsa, bu kişiler yakın çevrelerinde daha dominant, parlayan, gururlu ve gösterişe önem veren kişiler olabilirler. Yükselen Aslan burcunda olduğu gibi ön plana çıkmak ve kendilerini fark ettirmek için türlü çabalar sarf edebilir kendilerini komik durumlara dahi düşürebilirler (Güneş sert açılar alıyorsa, kendilerini göstermek için sarf ettikleri çabalarının karşılığını kendilerine gülen bir kaç kişi çıkartarak alırlar) Egoları gelişmiş, kendine çok güvenen ve atak kişilerdir. Fiziki olarak yapılı ve güçlü olmaları olasıdır. Spor yapmaları yüksek enerjilerini harcayabilecekleri en güvenli liman olacaktır.

Eğer yükselen burçta (1.EVDE) Ay varsa, bu kişiler daha yansıtıcı, hassas, duygularla harekete geçen ve koruyucu olma eğiliminde olabilirler. Fazla savunmacı ve alıngan olmaları olasıdır. 1.evdeki Ay kişiye yüz güzelliği verebilir (tabi Ay sert açılar almıyorsa) Mide problemleri çeken kişiler olabilirler. Strese ve üzüntüye karşı duyarlıdırlar, bu yüzden gastrit ya da ülsere yakalanma ihtimalleri vardır. (yükselen Yengeç burcunda olduğu gibi)

Eğer yükselen burçta (1.EVDE) Merkür varsa, bu kişiler çok daha konuşkan, hareketli, çok yönlü ve meraklı olma eğilimindedirler. Minyon tipli ya da fiziki olarak yaşlandıkça gençleşen tipler olabilirler. Esprili, zeki ve arkadaş canlısı kişilerdir. Yaşları kaç olursa olsun gençlerle iletişimleri iyi olabilir.

Eğer yükselen burçta (1.EVDE) Venüs varsa, bu kişiler zevk sahibi, denge isteyen ve güzelliklere, estetiğe, ilişkilere önem veren kişiler olabilirler. Şımarık ve fazla flörtçü olma durumu vardır. Aynı zamanda Venüs 1. evde kişiye yüz ve/veya fiziki güzellik verecektir. Kişinin sosyal açıdan gelişmesini ve uyumlu olmasını kolaylaştıran bir yerleşimdir.

Eğer yükselen burçta (1.EVDE) Mars varsa, bu kişiler daha savaşçı, cesur, kavgacı ve girişimci, yüksek motivasyon sahibi kişiler olabilirler. Evlilikleri ya da yakın ilişkileri sorunlu olabilir çünkü tahammül etmesi/edilmesi zor kişilerdir. Fiziksel olarak oldukça sağlam ve sağlıklı kişiler olurlar (Mars özellikle ağır giden gezegenlerden birinden sert bir açı almıyorsa)

Eğer yükselen burçta (1.EVDE) Jüpiter varsa, bu kişiler daha geniş görüşlü, eğitime ve sosyal konulara duyarlı, cömert tipler olabilirler. Bu konumdaki bir Jüpiter eğer sert açılar almışsa kişi fazla fedakar olabilir, suistimal edilebilir. Yine 1.evdeki bir Jüpiter sert açılar almışsa eller, ayaklar, burun ya da ağız iri olabilir. Ayrıca yağlanmaya oldukça müsaittir, basen ve kalça bölgesinden fazla kilo alabilir, bu yüzden yemesine içmesine dikkat etmelidirler.

Eğer yükselen burçta (1.EVDE) Satürn varsa, bu kişiler daha kontrollü, içten pazarlıklı, disiplinli, müşkülpesent ve derin düşünen tipler olabilirler. Çocukluklarında bir takım zorluklar yaşamış olabilirler. Elleri ve kemik yapıları iridir aynı zamanda (Satürn sert açılar almamışsa) düzgün bir fizikleri olur.

Eğer yükselen burçta (1.EVDE) Uranüs varsa, bu kişiler özgün, bağımsız, ani reaksiyonlar veren, sisteme karşı duran, dengesiz tipler olabilirler. Farklı bir karizmaları vardır.

Eğer yükselen burçta (1.EVDE) Neptün varsa, bu kişiler alıcı, sanatkar ruhlu ancak karmaşık, kendini feda eden, kişisel sınırlarını tam olarak belirleyemeyen özellikler yansıtabilir. Gözler renkli ve buğulu olabilir.

Eğer yükselen burçta (1.EVDE) Pluton varsa, bu kişiler yakın çevrelerinde sessiz ancak baskın, bir bilmece gibi derin ve güçlü iradeli ancak zorlayıcı karakterler olabilir. Özellikle bakışlar oldukça çarpıcıdır.

Kuşkusuz bu durumda yükselen burçtaki gezegenin yaptığı açılar yani diğer gezegenlerle olan ilişkisi de ele alınarak daha fazla şey söylenebilir.

Kaynak: Astrolog Hakan Kırkoğlu

Düzenleme: suveay

Yükselen burç ile ilgili diğer yazılarım

 1. Yükselen burcum nedir, yükselen burcumu bulmak istiyorum, burcumun yükseleni nedir, asc burcum nedir
 2. Yükselen burç nedir? Yükselen burçta bulunan gezegenler ne anlama gelir? 1.evdeki gezegenler ne anlam ifade eder? ASC burcu ne demektir?
 3. YÜKSELEN KOÇ BURCU ÖZELLİKLERİ YÜKSELEN BOĞA BURCU ÖZELLİKLERİ
 4. YÜKSELEN İKİZLER BURCU ÖZELLİKLERİ YÜKSELEN YENGEÇ BURCU ÖZELLİKLERİ
 5. YÜKSELEN ASLAN BURCU ÖZELLİKLERİ YÜKSELEN BAŞAK BURCU ÖZELLİKLERİ
 6. YÜKSELEN TERAZİ BURCU ÖZELLİKLERİ YÜKSELEN AKREP BURCU ÖZELLİKLERİ
 7. YÜKSELEN OĞLAK BURCU ÖZELLİKLERİ YÜKSELEN YAY BURCU ÖZELLİKLERİ
 8. YÜKSELEN KOVA BURCU ÖZELLİKLERİ YÜKSELEN BALIK BURCU ÖZELLİKLERİ

Yükselen Burç Nedir? Yükselen Burcun Önemi” hakkında 2 yorum

 1. elif

  30 haziran 1991 doğumluyum saat akşama doğru 5.35’de doğmuşum yükselen burcum nedir söylermisiniz?

  Cevapla

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.