Horoskopumuzun Yaşamsal Alanları-Doğum Haritasındaki 12 Ev ve Anlamları

Doğum Haritasındaki 12 Ev ve Anlamları

Hiç birimiz tek burçtan ibaret değiliz. Her bir doğum haritası 12 burçtan oluşur. Ve bu burçlar doğum anı haritamızın yani horoskopumuzun 12 bölümüne, yani türlü yaşamsal konuları anlatan arenalarına yerleşmiştir. Bu bölümden her birine “ev” adı verilir. Dolayısıyla örneğin; kişiler iletişimsel konularda Koç burcu gibi (3.evinde Koç burcu var demektir), duygusal konularda Balık burcu gibi (5.evinde Balık burcu vardır), iş hayatında Kova burcu gibi (6.evinde Kova Burcu vardır) davranabilir. Burcu Aslan olsa bile.. Ya da Başak.. Hiç farketmez.. Bir insan burcu neyse tüm hayatını o burcun özelliklerini göstererek ya da o burca ait biri gibi karar vererek geçiremez. Çünkü onun bilinci ve ruhu, daha komplike bir sisteme sahiptir. Bu sistemin anahtarı, “doğum haritası” ya da “yıldız haritası” dediğimiz şifreli kodlarda gizlidir.

Örneğin aşağıdaki haritada kişinin burcu Aslan yani kısacası Güneş Aslan 3.evde. 3.evde Aslan burcu var da diyebiliriz. Bu 3.ev alanlarında kişinin Aslan burcu özelliklerini sergileyeceğini gösteriyor. Kişinin 6.evine Akrep burcu yerleşmiş. Bu da iş hayatında, çalışanları ve/veya ve aslarıyla ilişkilerinde Akrep burcu özellikleri sergileyeceğini gösteriyor. 7.evinin Yay burcu ile başladığını görüyoruz. Yine Oğlak burcu da 7.evde. Yakın ikili ilişkilerinde özgür, keşifçi ama aynı zamanda ilerleyen zamanlarda sorumluluğunun bilincinde ve saygı bekleyen bir yapıda olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla 7.ev konularında önce bir Yay ve sonraları da Oğlak burcu gibi davrandığını anlıyoruz.

dogum-haritasi-ornegi-horoskop-ornegi-haritamizdaki-evler

 

Umarım bu bir kaç örneğim aydınlatıcı olabilmiştir.

Şimdi haritamızdaki evlerin anlamlarına geçmek istiyorum.

1.EV-Başlangıcına ASC çizgisi adı verilir. Yükselen burç dediğimiz burç bu evdeki burçtur. Fiziksel özelliklerimizi, genetikten gelen rahatsızlıklarımızı, çocukluk dönemlerimizi, spontan yani anlık düşünmeden yaptığımız hareketleri/davranışları gösteren burçtur. Haritanın çıkış penceresi olduğu için, haritamızdaki tüm burç ve gezegen yerleşimlerinin, açıların vs.nin uygulanış merkezi bu evdir diyebilirim. Yükselen burç haritamızın adeta karargahıdır 🙂 Haritamızda hangi açılar, hangi yerleşimler olursa olsun yükselen burç bunu kendine göre yorumlayacaktır. Tüm haritayı yükselen burcun dilinden dinleriz. Haritanın en önemli 4 evinden biridir. Koç burcunun (Mars) evi denir.

2.EV-Maddi manevi kaynaklar, maddi kayıplar, maddi kazanımlar, özgüven gibi konuları kapsar. Bu evde bulunan burç ve gezegenler kişi için bahsi geçen konular hakkında yorum yapılmasını sağlar. Kişinin kazanma ve kazandığını yeme potansiyeli, çalışarak ne kadar zengin olabileceği ve kendine ve yeteneklerine duyduğu güven bu eve bakınca büyük oranda yorumlanabilir. Boğa burcunun (VENÜS) evi denir.

3.EV- İletişim, organizasyon, ilk öğrenim (liseye kadar olanki eğitim) komşular, yakın çevre, kısa seyahatler ve kardeşleri anlatan evdir. Hayatımızın bu alanını temsil eder. Burda yerleşen burç ve gezegenler kişi için yakın çevresindeki etkisini, komşuluk ilişkilerini, merak ve iletişim kapasitesini, kardeşleriyle olan ilişkisini, ilk öğrenim başarısını, düşünce ve zihinsel yapısını yorumlamamıza yardım eder. Bu alandaki sorunları çözmemize ve iyi yöndeki potansiyelleri de ortaya çıkarmamıza yarar. İkizler burcunun (MERKÜR) evi denir.

4.EV-Bilinç altını, hayal gücünü, ev yaşamımızı, evdeki etkimizi ve yerimizi, ruhsal alt yapımızı, emlaklarımızı, evimizin içini ve evimizle ne kadar alakalı olduğumuzu, annemizi bazen de babamızı ve onlarla olan ilişkimizi anlatan yaşamsal arenadır. Burda yerleşen burç ve gezegenler kişi için evle ve ebeveynlerle alakalı konuları yorumlamamıza yardımcı olur, bilinçaltı sorunları burdan anlaşılabilir ve eviyle ne kadar alakalı olacağı evlendiğinde nasıl bir ebeveyn olacağı da yine bu evdeki burç ve gezegenler sayesinde rahatlıkla görülebilir. En önemli dört evden biridir. Yengeç burcunun (AY) evi denir.

5.EV-Eğlence, yaratıcılık (ya da biz buna üretme ve tasarlama potansiyeli diyelim), çocuklar, aşk, moda, sahne, sanat, kumar, spekülasyonlar, keyfi konuları anlatan evdir. Bu eve düşen burç ve gezegenler kişinin hayata, aşka ve nefsani keyiflere bakış açısını yorumlamızı sağlar. Çocuklara düşkünlük ve ilgi potansiyeli de yine bu evin büyük oranda açıklayabileceği bir durumdur. Kişinin aşk ve cinsel ilişki anlayışını da çok net bir biçimde ortaya çıkarmamızı sağlar. Yüzeysel mi-derin mi?, sadakatli mi-yoksa çapkın mı? Bu soruların cevaplarını bu evden almamız büyük oranda mümkündür. Aynı zamanda kişinin sanatsal vs. anlamda ne kadar üretken ve yetenekli biri olduğunu da bu evden tespit edebiliriz. Aslan burcunun (GÜNEŞ) evidir.

6.EV-İş hayatı, aslarımız ve çalışanlarımız, hizmet etme ve çalışma potansiyelimiz, yardımseverliğimiz, evcil hayvan sevgimiz, yaşlılar düşkünler vs. ihtiyaç sahiplerine bakış açımız, meslek seçimimiz ve bize uygun olan meslekler, iş hayatındaki davranış modellerimiz, yerleşmiş (kronik) hastalıkları anlayabileceğimiz evdir. Buraya düşen burç ve gezegenler tüm bu konular hakkıda aydınlanmamıza büyük oranda yardımcı olacaktır. 1.ev (yükselen burç) ile beraber ele alındığında potansiyel sağlık sorunları hakkında yorumlar yapılmasını sağlar. 10.ev (MC) ile birlikte ele alındığında meslek seçimleri ve iş hayatımız anlamında nerelere kanalize olabileceğimiz ve nerelerde başarılı olacabileceğimizi yorumlamamıza yardımcı olur. Başak burcunun (MERKÜR) evidir.

7.EV-Alçalan burç denilen burç bu evdedir. Başlangıcına “DC  çizgisi” denir. Genel ilişkiler, edilgenlik, eş ve ortaklarımız, açık düşmanlar, eş (ya da birlikte yaşanılan kişi, sevgili) hakkındaki bilgiler, türlü sözleşmeler, eksik ve tamamlanmasına ihtiyaç duyduğumuz yanlarımızı işaret eden evdir. Buraya düşen burç ve gezegenler kişinin ilgi duyduğu çekildiği kişileri, ihtiyacı olan sevgiliyi, iş vs. ortaklarının karakterini, eksik hissettiği yönleri yorumlamamızı sağlar. Evlilik evi de deriz bu eve. Evlilik ve yakın ilişkiler ile ilgili bir çok muammayı bu ev sayesinde çözümleyebiliriz. Bu eve düşen burç ve gezegenler; kişilerin birden fazla evlilik yapma (ya da partner değiştirme diyelim) durumlarını da açıklayabilir aynı zamanda. En önemli dört evden biridir. Terazi burcunun (VENÜS) evidir.

8.EV-Gizemin, bilinmeyene ilginin, ökült bilimlerin,  ölüm ve dönüşümün, ilişkilerin cinsel boyutunun, cinsellikle ilgili bakış açılarının, eşin kaynaklarının (mali durumunun), miras, piyango, hediyeler, nafaka, vergi iadeleri vs. gibi zahmetsizce bize gelen gelirler ile, borçlar, vergiler gibi bizden çıkan ödemeleri temsil eden evdir. Bu eve düşen burç ve gezegenler kişilerin sekse bakış açılarını ve seks sırasındaki davranış tercihlerini ve sekste partnerinden beklentilerini, eşlerinin ya da yakın ilişkiler kurdukları kişilerin maddi kaynaklarını (ortak kaynaklar), devlet ve banka işlerini (vergiler, kredi borçları vs.), bilinmeyen duyulan ilgi potansiyelini (astroloji, okült, mistizm, ruhsal bilimler/ilimler gibi) ölüm nedenini (bunu elbetteki biz tam olarak bilemeyiz) yorumlamıza yardımcı olan evdir. Akrep burcunun (MARS VE PLUTO) evidir.

9.EV-Yurt dışı ilişkileri, yabancılarla ilişkiler, yabancı kültürler, yüksek öğrenim potansiyeli (üniversite, yüksek lisans, master, din eğitimi, nitelikli kurslar vb.), yasalar ve yasalara saygı duyma potansiyeli, akrabalarla ilişkiler, eşin ailesi ile ilgili ilişkilerimiz, inançlarımız felsefemiz, din ve felsefe konusundaki esnekliklerimiz, ikinci evlilik yapacak biriyse ikinci evlilik yapacağı kişinin karakteri (7.evin yeterli olmadığı durumlarda ve yedinci eve destekleyici olarak), uzun seyahatler, bilgi birikimi, entelektüel kapasite, yabancılarla ilişkiler  ve ticaret gibi konuları anlatan evdir. Bu eve düşen burç ve gezegenler zihnimizi ve bakış açımızı ne kadar genişletebileceğimizi, enginleştirebileceğimizi, özgürleştirebileceğimizi, yabancı ülkeler ve kişilerle olan ilişkilerimizin potansiyelini, yüksek öğrenimde kazanılabilecek başarı potansiyellerini ve hatta hangi alanlarda yüksek öğrenim görülse daha başarılı olunabilirin cevabını, anlayış ve hoşgörü kapasitesini, soyut sürreal düşüncelere yatkınlığı, akrabalık ilişkilerinin kalitesini, hukuksal olayları, dünyaya açılma ve başarılı olma potansiyelini yorumlamıza yardımcı olur. Yay burcunun (JÜPİTER) evidir.

10.EV-Başlangıç çizgisine MC denir. Bu eve meslek ve sosyal statü evi de denmektedir. Kariyer, sosyal mevki, ün, şöhret, mesleki fırsatlar, mesleki tercihler, yüksek mevkilerdeki statü sahibi kişileri, devlet memurlarını ve onların size nasıl davranacağını, sosyal çevrede (özellikle iş çevresinde) nasıl göründüğünüzü, sosyal imajınızı anlatan evdir. Bu eve düşen burç ve gezegenler kişi hakkında mesleki tercihlerini hangi yöne kanalize etmesi gerektiği konusunda rehber yorumlar yapılabilinmesini sağlayacaktır (6.ev ile birlikte ele alındığında). Mesleki anlamda kabiliyetli olduğu alanlar ve toplumda sivrilebileceği özellikler yine bu eve düşen burç ve gezegenler sayesinde anlaşılır. Kişinin yönetim, idare, siyasi yönetim, mesleki hırslar gibi konulara olan ilgisi ve becerisi de yine bu ev sayesinde anlaşılabilir. Oğlak burcunun (SATÜRN) evidir.

11.EV-Sosyal gruplar, idealler (ve hayali-platonik aşklar), takım çalışmaları, evrensel sevgi, arkadaşlıklar, sosyal yardımlar, dilekler gibi konuları kapsar. Bu eve düşen burç ve gezegenler kişinin idealistliğinin göstergesi olmakla beraber, arkadaşlıklara ve arkadaşlarına verdiği önemi, sosyal konulardaki hassasiyet derecesini, arkadaş edinme hızını, arkadaşlarının karakterini, iş verenlerinin finansal durumunu, arkadaşları tarafından nasıl görüldüğünü, sosyal konularda ve takım çalışmalarında ne kadar istekli olduğunu yorumlamamıza yardım eder. Kova burcunun (URANÜS VE SATÜRN) evidir.

12.EV-8.ev gibi bilinmeyeni, gizemi, 4.ev gibi bilinçaltını ancak daha derin bir bilinçaltını (bilinçdışı ruhsal boyutu) anlatır. Ayrıca artı olarak ekleyebileceklerim; inzivaya çekilme, yalnızlık, hapishane, gizli ilerletilen işler, sanatsal yetenekler (edebiyat ve şiir yetenekleri gibi..), çocukluktan kalma travmatik (acı çekilmiş, şok olunmuş, ölümden dönülmüş) durumlar, hastahaneleri anlatır. Bu eve düşen burç ve gezegenler kişinin yalnız kalmaktan ne kadar hoşlandığını, dünyadan kopma ve kötü alışkanlıklar  (uyuşturucu, alkol vb.) meylini, edebi ve sanatsal yeteneklerini, hassasiyetlerini, fedakarlıklarını, işleyebileceği hayırları, çocukluktan getirdiği kompleks ve rahatsızlıkları, gizli benliğini, gizli huylarını, gizli hayranlıklarını, bastırılmış duygularını, gizlenmiş yetenekleri, gizli düşmanlarını ve düşmanlıklarını yorumlamamıza yardımcı olur. Balık burcunun (NEPTÜN VE JÜPİTER) evidir.

Yazının tamamı www.astrolojiburclar.mevsimlergibi.com ‘a aittir.

Diğer yazılarım gibi bu yazımı da, kaynak belirterek ve yazı linkini vererek alıntılayabilirsiniz.

SuveAy

Horoskopumuzun Yaşamsal Alanları-Doğum Haritasındaki 12 Ev ve Anlamları” hakkında 3 yorum

 1. duygu

  1. Ev : KENDİNİ GÖSTERİM : Yay ( Yükselen )
  2. Ev : KİŞİSEL DEĞERLER : Oğlak
  3. Ev : AKILSAL GELİŞİM : Kova
  4. Ev : DUYGUSAL ÇEVRE : Koç
  5. Ev : ÖZ DENEYİM : Boğa
  6. Ev : PRATİK BÜTÜNLEŞME : Boğa
  7. Ev : İLİŞKİLER : İkizler ( Alçalan )
  8. Ev : GİZLİ OLANAKLAR : Yengeç
  9. Ev : YAŞAMDAKİ ROL : Aslan
  10. Ev : BAŞARI : Terazi
  11. Ev : SOSYAL GEREKSİNİMLER : Akrep
  12. Ev : SONA ERME : Akrep
  benim horoskopumda bu sonuçlar çıktı. anlamını merak ediyorum yardımcı olursanız sevinirim

  Cevapla
 2. admin

  Evet elimden geldiğince sadeleştirmeye çalışıyorum ki yeni başlayanlar anlayabilsin, beğenmenize sevindim umarım faydalı olmuştur, benden de sevgiler.

  suveay

  Cevapla
 3. rüya

  Bilgileri bu kadar yalın bir şekilde anlatıp paylaştığınız için teşekkürler.
  Sevgiler:)

  Cevapla

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.