Astrolojide (Doğum Haritasında) Sekizinci Evin Temsil Ettikleri

Doğum Yıldız Astroloji Burç Haritasında Horoskopta Yıldıznamede Astrolojide 8. Sekizinci Ev Ne Anlama Gelir? 8.Evin Anlamı 8.Evin Temsil Ettikleri 8.Ev Alanları

Astrolojik Burç Haritamızdaki 8.Ev; Akrep Burcunu, Mars ve Pluto Gezegenini Temsil Eder.

Bu ev yeniden doğuş, yenilenme ve enerjinin dönüşümü ile ilgilidir. Ortak para konuları da sekizinci ev kapsamındadır. (Eskiler parayı yoğunlaşmış bir enerji türü olarak görürlerdi.) Bu evin finansal konuları sizin her ay çalışarak kazandığınız geliri kapsamaz (bu ikinci evle ilgilidir), ama sizin başkalarına ya da başkalarının size ödemekle yükümlü olduğu para ile ilgilidir. Ödül, hediye, miras, vergi ödemeleri ve iadeleri, prim, komisyon, telif, nafaka, ipotek, kredi, borç, yatırım sermayesi ve benzer ödemeler sekizinci ev tarafından yönetilir.

Büyük bir fikrinizi finanse etmek için paraya ihtiyacınız olduğu zaman, başarılı olma şansınız bu evle ilgilidir. Bu ev aynı zamanda partnerinizin maddi durumunu gösterir.

Hediyeler ve her çeşit para alışverişi bu evin içindedir. Fiziksel aşk – cinsellik ve üreme – de bu evin konusudur. (Astrolojide beşinci ev aşk, yedinci ev evlilik, sekizinci ev ise sekstir- hepsi farklı evlerdedir.) Spiritüel, sezgisel hatta telepatik deneyimler bu evin içinde yer alır (on ikinci evin yanısıra). Son olarak bu ev, bitişleri ve geride bırakılması gereken şeyleri yönetir. Onun gibi ameliyat de sekizinci eve girer.

Bu ev Mars ve yoğun Akrep burcu tarafından yönetilir. Yardımcı yöneticisi ise katalizör gezegen Pluto’dur.

VIII. Ev, nedenler ve insanlarla çok yoğun duygusal bağlantılar kurma ve kişisel kaynaklarınızı başkasıyla ya da başka insanlarla paylaşma ihtiyacınız ile ilgilidir. Haritada Pluto, kişisel arzuları grup arzularına dönüştürme işlevinden sorumludur. VIII. Ev, kişisel kaynaklarınızı diğer insanlar ya da bir gruba yardım için kullanmanız ile alakalıdır.

Bu ev başka biriyle bütün olarak, sınır duvarlarının tahrip edilerek, yaşamı yeniden inşa etmenizdir. Birleşmenin bu boyutu, karşılıklı faydalar doğrultusunda, diğerinin kaynaklarıyla birleşme arzunuzla materyal alanda ortaya çıkar. Bu evde “benim”den “bizim”e doğru bir kayma yaşanır.

VII. Ev anlaşılması en zor alanlardan birisidir. Dolayısıyla, transformasyon, egonun ölümü, krizler ve önemli değişiklikler gibi kompleks şekilde tanımlamak durumunda kalınır. Oysa ki basitçe, VIII. Ev’in en temel fonksiyonu “ben”in transformasyonu, başka bir deyişle, dönüşümüdür.

VIII. Ev, kişisel kaynaklarla ilgili II. Ev’in karşıtıdır. Her türlü karşıt durumda iki kavram arasında mutlaka gözle görülmeyen bir bağlantı söz konusudur. Birleşik kaynaklar söz konusu olduğunda, kendinize ait olanlarla, diğer insanlara ait olan kaynaklar arasında bir denge oluşturmanız şarttır. Bunları eşit olarak kullanmak gerekir. Kendinize ait kaynakları, para kazanmak, grubu geliştirmek, diğerlerini etkilemek, benin transformasyonu ya da yeni bir farkındalık seviyesini deneyimlemek gibi ortak amaçlar doğrultusunda kullanıma sokarsınız. Bu ortak amaçlar bir ilişkinin doğmasına neden olur.

VIII. Ev’den ölüm ve yeniden doğum alanı olarak söz edilir. Astrolojik olarak, 8. Ev’de söz konusu olan ölüm, fiziksel ya da sembolik olabilir. Sembolik ölüm, değişiklikler ve felaketler yoluyla yaşadığınız transformasyonlardır. Yeniden doğum, hayatınızda meydana gelen, pozitif şekilde reaksiyon gösterdiğiniz önemli olaylardır. Sembolik olarak ölüm ve yeniden doğum olarak nitelendirilebilecek, elde kalan parçaları toplayıp, yeniden başka bir yola girerek hayata devam etmenizi gerektiren çok önemli krizler yaşayabilirsiniz.

::Kaynaklar::
.e-kolay astroloji
.astrolojist

Astrolojide (Doğum Haritasında) Sekizinci Evin Temsil Ettikleri” hakkında 2 yorum

  1. Geri izleme: Astrolojide (Doğum Haritasında) Sekizinci Evin Temsil Ettikleri | GÜZEL KADINLAR

  2. Geri izleme: Astrolojide (Doğum Haritasında) Sekizinci Evin Temsil Ettikleri | MEVSİMLER GİBİ YAŞARIM HAYATI

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.