güneş tutulması öner döşer

güneş tutulması öner döşer 1 temmuz 2011 güneş tutulması öner döşer astroloji yazısını sizlerle paylaşmak istiyorum… 1 Temmuz 2011 tarihinde Hint Okyanusu’ndan gözlemlenecek parçalı güneş tutulması gerçekleşiyor. Dünyanın çoğu yerinden gözlemlenmeyecek bu güneş tutulması, en iyi Antarktika kıyılarının Güney Atlantik ve Hint Okyanusu ile buluştuğu bölgeden izlenebilecek. Böyle bakıldığında çok da etkin gözükmeyen bu tutulma, astrolojik açıdan bakıldığında ise büyük önem taşıyor. Çünkü gökyüzünde önemli bir açı kalıbının oluşmasını sağlıyor.

Büyük Kare

9 derece Yengeç burcunda gerçekleşecek parçalı Güneş tutulması, öncü burçlarda T-kare açı kalıbı oluşturan Satürn-Uranüs-Plüton üçlüsünün dördüncü ayağını oluşturuyor ve bu açı kalıbını Büyük Kare açı kalıbına dönüştürüyor. Büyük Kare en ender rastlanan açı kalıplarından biridir. Büyük stres göstergesidir ve mücadeleli bir süreçte olunduğunu gösterir. Yaşamda sanki sürekli bir gerilim ve karışıklık varmış ve amaçlarına ulaşma çabası içindeyken sürekli engeller yaşanıyormuş hissi verir. Su yüzüne çıkmayı bekleyen büyük bir yoğunluk, büyük bir enerji barındırır. Bu yoğun enerji sayesinde, en büyük zorlukların bile üstesinden gelebilme enerjisini de bünyesinde barındırır. Beraberinde getirdiği hapsolmuşluk hissine karşın başarıya ulaşma arzusu güçlüdür, inisiyatif kullanılırsa çıkış yolu bulunabilir.

Satürn-Uranüs-Plüton arasındaki T-kare açı kalıbının Güneş ve Ay tarafından tetikleniyor olması, önemli değişim ve dönüşümlerin habercisi. Bu açı kalıbı, bilindik kalıpların kırılması, realite algısının değişmesi döneminde olduğumuzu; bu süreçte ekonomik, sosyal, kültürel türbülanslar, doğal afetlerde artışlar oluşabileceğini gösteriyor…

Venüs Savaşçıl Yüzünü mü Gösterecek?

Buna ilaveten, tutulma esnasında Güney Ay Düğümü ile kavuşum yapmakta olan Venüs, Güneş’ten önce doğmuş durumda. Yunan mitolojisindeki aşk tanrıçası Afrodit’le ve pek çok kültürde barışçıl temalarla bağdaştırılan Venüs’ün, savaşçı bir yönü de vardır. Venüs’ün Güneş’ten önce doğması böyle tanımlanmaktadır. Örneğin Roma’da Venüs hem sevgiyi hem savaşı temsil ediyordu. Sümerlerde, sabahyıldızı olarak doğuda belirmesi, savaş işareti olarak algılanıyordu. Klasik Astroloji’de Güney Ay Düğümü’ne yakın bulunan gezegenin temsil ettiği temalarda zayıflama, zarar görme durumu söz konusudur. Tutulma esnasında Venüs’ün Güney Ay Düğümü ile birleşiyor olması, barışçıl temaların, diplomasinin zarar görmesi anlamına gelebilir. Bu kavuşum son derece kadersel bir etkinin bizi beklediğini anlatmaktadır. Pek tabii ki tutulma astroloji haritası bir nevi olayların akması muhtemel yönü gösteren bir çeşit yol haritasıdır, kesin sonuç değildir. Bu şartlarda, Venüs’ün savaşçıl yönünün ortaya çıkıp çıkmayacağı, insanoğlu olarak bizlerin tavrıyla ilgilidir.

Tutulmanın Saros Serisi

Tutulmalar belli periyotlarda tekrarlarlar. Her tutulmanın bir serisi vardır. 1 Temmuz 2011’de gerçekleşecek parçalı Güneş tutulmasının seri numarası 13 Güney’dir. Avustralya’lı Astrolog Bernadette Brady’e göre bu tutulma genişletici etkiler yaratıyor gibi görünse de, kötücül etkilere yol açabilir. Genişleme olsa da, sonunda engellenme, hayal kırıklığı ve kayıp getirebilir. Tutulma esnasında gökyüzünde oldukça sert açısal kombinasyonlar var ve Brady’nin bahsettiği şekilde, uluslar arası alanda girişilen işlerden beklenen sonuçları alamama, sinsice planlara muhatap kalma gibi riskler mevcut.

Yengeç Burcunda Tutulma

Yengeç burcunda tutulmalar, dar anlamda ailevi konuları, geniş anlamda milli konuları ön plana çıkartır. Ülkemizin yükselen burç derecesine çok yakın gerçekleşecek bu tutulma, geleceğimizi yakından ilgilendirmektedir.

Yengeç burcu, duygusal farkındalıkla ilgilidir. Yengeç’in ilişkiler konusundaki farkındalığı daha çok geçmişe dayanır: çocukluk, aile (özellikle anne), çevre ve anayurt gibi. Duygusal güvenlik ihtiyacını temsil eder. Sevdiklerini, değer verdiği şeyleri kaybetme korkusu taşır ve duygusal sahiplenme ihtiyacı baskındır. Köklerinin sağlam olmasına ihtiyacı vardır, bu konuda eksiklik olduğunda bunun etkilerini kötü bir şekilde hisseder.

Öte yandan Yengeç burcu, toplumsal fayda sağlayan davranış biçimlerini de sembolize eder. Sahip çıktığı kişilerin ihtiyaçlarına çok önem verir ve besleyici, güvenliği sağlayıcı rol oynar. Ailevi kavramların yanı sıra, toplumun çocuklarını, yaşlılarını, yardıma muhtaç kesimini kollama arzusundadır.

Yengeç burcunun yöneticisi Ay, hem bizi nelerin beslediği hem de duygularımız üzerindeki etkileri ile ünlüdür. Dünya Astrolojisi’nde ülke halkının, özellikle de bu toplumdaki kadınların kolektif duygularını sembolize eder. Haritadaki yerleşimiyle toplumun dikkatinin nereye odaklanmış olduğunu gösterir.

Tutulma su elementi burçlarından Yengeç’te olacağından, sularla ve denizlerle ilgili sorunlar oluşabilir. Eski astrologlara göre su elementi bir burçta gerçekleşen tutulmalar aşırı yağışlar, nehir veya suların taşması, deniz kazaları, boğulma olaylarının artması, sular veya likit şeylerden gelen sorunlar, hastalıklar, salgınlar, tanınmış kişilerin ölümü gibi durumlara işaret ederler.

Yengeç öncü burçlardan biridir ve kadim astrologlara göre öncü burçlarda gerçekleşen tutulmalar politik konularda önemli değişikliklere, hükümet veya yönetim değişikliklerine, devlet işlerindeki değişikliklere, insanlar arasındaki devrimlere ve uluslar arası ticaretin etkileneceğine işaret ederler.

Rönesans son dönem astrologu William Lilly’e göre Yengeç burcunda tutulmalar siyasi değişimler, silah kullanmak için erkeklerin tahrik edilmesi, erkekler arasında hile ve kurnazlıklar, deniz yolculuklarında tehlikeler, nehirlerin kuruması, mideyi etkileyen hastalıklarda artışlara işaret eder.

Tutulma Yengeç burcunun birinci dekanında gerçekleşmektedir. Sepherial ve Lilly’e göre Yengeç burcunun birinci dekanında tutulma hava durumunda değişiklikler ve havada sorunlar göstergesidir. Kadınlara sorun getirir. 1 temmuz 2011 güneş tutulması

Tutulma Esnasında Etkili Sabit Yıldızlar

Tutulma haritasının gezegen yerleşimlerinin ilişki içerisinde olduğu sabit yıldızlar, önümüzdeki dönemde hangi enerjilerin öne çıkacağı hakkında bilgi vericidirler. Kavuşum ve paralellikleri dikkate alarak yaptığım incelemelerle şu yıldızlar dikkatimi çekti:

Tutulma Alhena yıldızı ile birleşiyor. “Misyonu yüklenme, işi yapma, gurur kazanma” anlamını taşıyan bir yıldızdır. Araplar tarafından “Gururla İlerleyen” olarak adlandırılan Alhena, yapması gereken bir işi olan, bilinçli ya da bilinçsiz bir görev edinmiş kişiyi temsil eder. Güneş tutulmaları yönetici ve lider konumundaki kişileri daha çok etkiliyor.

Tutulma esnasında Jüpiter Regulus yıldızı ile paralel yapıyor. Regulus astrolojik anlamı itibariyle gökyüzünün en etkin yıldızıdır. Büyük güç ve başarı vaat eder. Aslan’ın kalbi ve Kuzeyin Nöbetçisi olarak bilinir. İran’ın Kraliyet Yıldızlarından biridir ve İran’ın efsanevi kralı Feridum ile ilişkilendirilir. Feridum, başarılı bir kraldır, fakat intikam peşine düşünce krallığını kaybeder. Tüm Kraliyet Yıldızları, düşmanlıktan kaçınıldığı sürece büyük potansiyel ve başarı vaat ederler. Regulus özelinde, intikam ön plandadır ve intikamın baştan çıkarıcılığından kaçınması gerekir. Askeri başarı ve idari güç getirir. (Brady)

Gezegenlerin Yerleşimleri

Tutulma esnasında gezegenlerin bulundukları burçları element bazında değerlendirirsek, su elementinin baskın olduğunu görürüz. Su elementi, manevi derinlik, hayal gücü, empati kurabilme ve bir araya getirebilme yeteneğini gösterir. Alıcılık, ilham ve sezgisel derinliği, iç bilgeliğini ifade eden dişil enerjiyle paralel olarak düşünülür. Bu şartlarda maneviyatın, kollayıcılık ve yardımlaşmanın, merhamet ve şefkatin ön plana çıkacağı veya gerekli olduğunda tamamlanabileceği bir sürece giriş yapıyoruz demektir. Su elementinde bu denli gezegen olması, sular ve denizlerle ilgili konularında gündemimizde önemli yer tutacağını gösteriyor.

Haritada ateş elementi zayıf gözükmekte ve bu durum kendimizi güçlü ifade etme ve özgüven konusunda zorlanacağımızı, motivasyon eksikliği çekeceğimizi, kötümserliğe yatkın olacağımızı gösteriyor. Haritada toprak elementi zayıf gözüküyor. Bu durum uygulamada zorluk çekeceğimizi, tutarsız ve dağınık gözükebileceğimizi, ekonomik konularda zorlanmalar yaşayabileceğimizi işaret ediyor. Haritada hava elementi normale yakın oranda gözüküyor. Bu demektir ki iletişim ve haberleşme, zihinsel aktivite de etkin olacak.

Yengeç Burcu Kapsamındaki Yerler

Astrologlar, tutulmaların fiziksel ve zihinsel etkilerinin, gözlemlendikleri bölgelerde daha etkili olduğu öne sürmektedirler. Ama aynı zamanda gerçekleştiği burcun hangi bölgeleri ynettiğine de çok önem verirler. Tutulmanın kapsamına düşen şehir ve ülkeler şunlar:

•          Cezayir
•          Tunus
•          İskoçya
•          Yeni Zellanda
•          Amsterdam (Hollanda)
•          İstanbul (ve genel olarak Anadolu)
•          Bern (Almanya)
•          Cadiz, Saint Lucas (İspanya)
•          Cenova, Milano, Venedik (İtalya),
•          Newyork, Lubec (ABD)
•          Stockholm (İsveç)
•          Magdeburg, Wittenberg (Almanya)
•          York (Doğu İngiltere)

Tutulmalar konusunda güvenilir bir kaynak olan William Lilly’e göre Yengeç burcu kapsamına giren yerler arasında dikkat çeken şehirler Venedik, Amsterdam ve İstanbul’dur.

Görüldüğü üzere Yengeç yönetimindeki şehirlerin arasında İstanbul (eski adıyla Constantinople) da vardır. Bu şartlarda, geçtiğimiz iki yıldır Yengeç burcuna denk gelen diğer tutulmalar gibi bu tutulma da Türkiye için, özellikle de İstanbul için özel önem taşımaktadır. İki yıldır bunu yazıyorum ve bu yıl genelinde de yine İstanbul’un politik, stratejik, ekonomik, sosyal ve jeolojik açıdan büyük önem taşıyacak olduğunu düşünüyorum. İstanbul ayrı bir merkez, sanki kendine özel uygulamaları olan bir kent haline gelecek. Türkiye astroloji haritasının yükselen burcu Yengeç ve tutulma anına yönelik çıkartılmış astroloji haritasındaki gezegen yerleşimleri çok dikkat çekici. Yaz ayları yönetim, dış ilişkiler açılarından çok önemli olacak.

Tutulmanın İrtibat Kurduğu Bazı Ülkeler
9 derece Yengeç burcunda gerçekleşecek tutulmanın tetiklediği ülke ve şehirlerin astrolojik haritalarından bazıları:

ABD (Güneş, Jüpiter)
Afganistan
Almanya (Güneş)
Avustralya (Güneş, Satürn)
Cezayir
Filipinler
Filistin
Fransa
İngiltere (Güneş)
Japonya
Kanada
Kosova (Ay, Jüpiter)
New York (Güneş)
Rusya
Sırbistan (Ay)
Sudan (Güneş)
Türkiye (ASC, Plüton)
Zaire

Tam tutulma derecesine denk gelen tek bir gezegen olmasa da, Endonezya astroloji haritası yıl boyunca sert transitler alıyor. Doğal felaketler, halk içerisinde huzursuzluklar, salgın hastalıklar gibi riskleri mevcut…

Tutulmanın Tetiklenme Zamanları

Önemli tutulmaların gökyüzünde bir çentik bıraktıkları söylenir. Sonraki dönemlerde bu hassas noktaya gelen transit ve ilerletmeler tetikleyici etki yaratabilirler. Her gezegen bu süreci kendi doğasının özelliklerine yönelik olarak etkiler.

Güneş: liderlik, otorite ve güç çekişmesi

Merkür: İletişimsel konular, haberleşme, önemli konuşmalar, eğitim, kısa yolculuklar

Venüs: Uzlaşma, diplomasi, insanlar arasındaki sevgi ve barışa yönelik konular

Mars: Mücadele, rekabet, çatışmalar, büyük gerginlikler, savaşlar

Jüpiter: İnançlar, ahlaki ve etik değerler, hukuksal konular, uzun yolculuklar

Satürn: Engeller, eleştiriler, sorumluluklar, gecikmeler

Önümüzdeki yaklaşık bir yıllık süreç içerisinde 11 Temmuz 2011’dei bu önemli tutulmanın önemli transit gezegenler tarafından tetikleneceği tarihleri aşağıya sıralıyorum:

11 Temmuz 2011: Venüs
17 Ağustos 2011: Mars*
22 Eylül 2011: Venüs
1 Ekim 2011: Merkür
2 Ekim 2011: Güneş
4 Aralık 2011: Venüs
31 Aralık 2011: Güneş
14 Ocak 2012: Merkür
16 Şubat 2012: Venüs
4 Mart 2012: Plüton*
29 Mart 2012: Güneş
25 Nisan 2012: Merkür
19 Mayıs 2012: Plüton*
12 Haziran 2012: Merkür

Türkiye

1 Temmuz’daki Güneş tutulması Türkiye açısından çok önem taşımakta. Ankara’ya göre çizilmiş astroloji haritasında tutulma derecesinin Tepe Noktası’na yakın düştüğünü görüyoruz.
güneş tutulması öner döşer Tutulma haritasındaki gezegen yerleşimleri Türkiye’nin çok dikkat çekeceği bir süreçte olacağını, gücünü, etkinliğini ve karizmasını çok daha belirgin bir şekilde ortaya koyacağını gösteriyor. Zaten tutulmanın Türkiye astrolojik haritasının yükselen derecesine ve Plüton’un üzerine düşüyor olması, tam anlamıyla bir yeniden yapılanma, mücadele ve liderliğe oynama imajı veriyor. Tabii tutulmanın ve bu esnadaki gezegen yerleşimlerinin Türkiye astrolojik haritamızın Mars derecesine sert açı yapacak olması, önemli streslerin de devrede olduğunu göstermekte. Tutulma anında gezegenler gökyüzünde Büyük Kare açı kalıbı oluşturacaklar. Bu oldukça stresli bir açı kalıbıdır ve içinden çıkılması, çözümlemesi zor enerjileri gösterir. Bu tutulma 2011 yılının, hatta önümüzdeki yakın yıllarda oluşacak diğer tutulmalardan da en sert etkileri taşıyanıdır dersek yanlış yapmış olmayız.

Tutulma haritasında en dikkat çeken husus, gezegenlerin 10. ve 11. evdeki yoğunlaşması. Bu yerleşimler, geleceğimizi yönlendirebilme kapasitemizin yüksek olacağını göstermekte. Yönetimle ilgili konular, yıllık haritamızda olduğu gibi Başkanlık sistemine geçiş veya Anayasa’da önemli değişiklikler gibi konularla sadece iç gündemimizde değil, dünyanın gündeminde de önemli yer tutacağız. Tabii ki bu alanlarda tartışmalar da hararetli olacak, zira Mars haritanın hukuksal konularla ilgili alanında yerleşmekte. Haritanın 10. ev girişine çok yakın duran Venüs Güney Ay Düğümü kavuşumu, önemli yöneticilerle ilgili skandallar riskine işaret etmekte. Bellatrix yıldızının Tepe Noktası’na kavuşum yapıyor olması, yöneticilerin kendi gölgeleriyle yüzleşmeleri anlamına geliyor.

Haritanın 2. ev girişine yakın yerleşmiş Satürn güçlü durumda, ama tutulma derecesi, Uranüs ve Plüton ile sert açıları olduğundan, ekonomik alanda türbülanslar da akla geliyor. Haritanın 7. evinde yerleşmiş olan Uranüs, dış mücadeleleri, 4. evinde yerleşmiş olan Plüton da iç mücadeleleri gösteriyor. Zorluk ve travmalara rağmen tüm bunlardan galip çıkmak gayet mümkün gözüküyor. Zira tutulma derecesi yüksek bir alana denk geliyor ve Alhena yıldızıyla haritanın 11. evinde birleşiyor. Alhena “Misyonu yüklenme, işi yapma, gurur kazanma” anlamını taşıyan bir yıldızdır ve tutulma esnasında Türkiye astroloji haritasının yükselen derecesine düşmekte, haritamızın Güneş, Plüton ve Uranüs derecesiyle uyumlu açı yapmaktadır. Bu şartlarda ülkemizin uluslararası alanda önemli misyon yüklenmesi söz konusu olabilir. Ülkemizin yönetiminde kilit konumda bulunan ve yönetici pozisyonu üstlenen kişiler, dış ülkeler gözünde etkinlik ve önem kazanabilirler. Tutulma AKP astroloji haritasının da Tepe Noktası’na düşüyor. Parti Başkanı ve Başbakan olarak R. Tayyip Erdoğan, uluslararassı arenada çok önemli ve etkin rol üstlenebilir, bu dönemde alacağı kararları ve girişimleri bazı ülkeler tarafından desteklenebilir.

Özetle, bu tutulma Türkiye açısından hem zorluklarla mücadelenin artacağı, ama hem de uzun vadeli çıkış periyotunun ivme kazanılacağı bir mihenk noktası olarak görülebilir.

Tutulma Enerjisini Nasıl Kullanabiliriz?

Taşıdığı stresli enerjinin yanı sıra tutulmalar çabuk değişimlere ve büyümeye fırsat veren bir şans olarak görülebilirler ve bize, hayatımızda yapmak istediğimiz değişiklikler için gerekli enerjiyi verirler. Tutulmalar, hayatımızın daha evvelce karanlık kalmış alanlarını aydınlatırlar. Daha evvelce görünür olmamış şeylerin görünür hale gelmesine neden olurlar.

Güneş tutulmasının sonuçları dışsal olarak görülür, kişilerin hayatı üzerinde olay bazında etki oluşturur, kişiyi gözle görülür biçimde harekete geçirir. Bu bağlamda Güneş tutulmaları yeni işlere başlamak ve hızlı ilerlemek amacıyla kullanılabilir. Kendine yeni hedefler belirlemek, eski kalıpları bir kenara bırakmak adına uygun zamanlardır.

Güneş tutulmasının etkileri çok güçlüdür çünkü Dünya’ ya yakın gerçekleşirler ve Güneş ve Ay her ikisi de aynı burçta olduğundan, o burcun özelliklerini daha fazla vurgularlar. Bu tutulmada Yengeç burcu temaları vurgulanacaktır. Bu demektir ki ailevi ve ulusal temalarda daha dikkatli hareket etmek, yerleşim ve güvenlikle ilgili konulara daha fazla ağırlık vermek, başkalarının duygusal ihtiyaçlarını her zamankinden daha fazla göz önüne almak ve yardımlaşma temasına ağırlık vermek gereken zamanlardayız.

Yengeç’in olumlu özelliklerinden biri, toplumsal fayda sağlayan davranış biçimlerini sembolize etmesidir. Her sosyal grup içinde diğerlerini destekleyen, onlara bakıp büyüten, ihtiyaçlarını gideren ve güvende olmayanlara güven sağlayan birilerine ihtiyaç vardır. Şimdi bu ihtiyacın çok vurgulanacağı bir sürece giriş yapıyoruz. Sosyal uyumu sağlamak için yardımlaşma ve koşulsuz sevgi temalarının ortaya çıkmasına yardımcı olmalıyız. Gerçek bütünlüğe ulaşmanın yolu sevgiden geçer. Evren sevgiyle vardır. Evrendeki bütünlük ve uyum, sevgi enerjisinin yapıştırıcı ve birleştirici gücünden kaynaklanır.

Yengeç burcunda gerçekleşecek bu tutulma esnasında çok sayıda gezegenin su elementi burçlarda bulunması, duygusal farkındalığımızı ve empati yeteneğimizi arttıracaktır. Başkalarının duygularının fark etmemiz, ihtiyaçlarını gerçekten hissetmemiz için onlara yeterince zaman ayırmamız gerekiyor. Günlük koşuşturmaların içinde bunu yeterince yapamadığımızdan, her şeyi koşullandırmalara dayalı olarak yaptığımızdan, yeterince sevgi alışverişinde bulunamıyoruz. Dolayısı ile almamız gerekeni yeterince alamıyor, vermemiz gerekeni yeterince veremiyoruz. İçinde hızla ilerlemekte olduğumuz bu hassas dönemde, bizler için en önemli şey derin ve koşulsuz sevgiye yönelmek olmalıdır. Bu kritik geçiş döneminde bunu sağlamak için derin bağlar geliştirmeyi ve paylaşmayı yeniden keşfetmemiz gerekiyor.

Unutmayalım ki sevgi, evrendeki en büyük iyileştirici ve şifa vericidir. Depresyonu ve kötümserliği ortadan kaldırabilecek en önemli şey, sevgi alışverişidir. Sevgi alışverişinin bağışıklık sistemimizi güçlendirdiği söylenmektedir. Sağlığımızı korumanın, bireysel ve toplumsal olarak şifalanmanın en güzel yollarından biri, sevgi bağımızı güçlendirmektir. Sevgi alışverişinin yarattığı yüksek frekans, yaşamsal enerjinin frekansını olumlu yönde etkiler. İnsan, hayvan, bitki, araba, masa, bilgisayar olsun, canlı veya cansız şeylere sevgimizi yansıtmamız bile, titreşimimizi arttırmamızı sağlar. Böyle kritik bir geçiş sürecinde, bunu yapmaya her şeyden daha çok ihtiyacımız olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız…

Öte yandan, Yengeç burcundaki tutulmanın Satürn, Uranüs ve Plüton gibi zorlu etki taşıyan gezegenlerle irtibat kuruyor olması, sevdiklerimizi ve bizi güvencede hissettiren şeyleri kaybetme korkumuzu körükleyebilir. Yaşama olan güvenin, geleceğe inancın bittiği yerde, korku başlar. Korkunun olduğu yerde, karanlık hakimdir. Korku gelişimi engelleyen bir faktördür. Korku ayırır; çevreyle, doğayla, bütünle bağların kopması sonucu oluşan bir çalkantıdır korku! Astroloji’de korku, Satürn ile temsil edilmektedir ve tutulma derecesi Satürn ile dik açı yapmaktadır.

Hayatımızı, inançlarımız yönlendirmektedir. Yaşamımızı korku içerisinde mi sürdüreceğiz, yoksa sevgi içerisinde mi yaşayacağız sorusunun cevabı, bizim hangisine inanmayı tercih ettiğimizde yatar. Korku dolu bir dünyada yaşamaya inandığımızda, bu seçimimizden zihnimiz ve bedenimiz de etkilenecek, sağlıksız bir yaşam süreceğiz demektir. Eğer sevgiyle dolu bir dünya görmeyi seçersek, o zaman zihnimiz ve vücudumuz da buna uyum sağlayacak, giderek daha sağlıklı olacaktır. Sevgi ortamında doğan pozitif düşünce, mutlu ve sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez koşullarındandır. Sağlıklı ve tatminkar bir yaşam için ilk yapmamız gereken şey, korkularımızı yok etmek, bunun yerine sevgiyi koymak olmalıdır. öner döşer güneş tutulması yazısıdır.

güneş tutulması öner döşer” hakkında 1 yorum

  1. Geri izleme: güneş tutulmasının burçlara etkisi 2011 | Mevsimler Gibi Blog

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.